Şirket Politikası

Yürekli inşaat Kalite politikasının temeli gücünü toplam Kalite Yönetiminden alır.

Prensipler Başarının Anahtarı

Tüm üst yapı ve inşaat faaliyetlerimiz düzenli olarak ölçü, analiz ve kontrol işlemlerine tabi olmakta ve sürekli geliştirilmektedir. Yürekli inşaatın temel ilkesi, standartlara uygun, yüksek güvenirlikte ve müşteri memnuniyetini hedefleyen kalitede binalar yapmak ve tüketicinin kullanımına zamanında sunabilmektir.

Yürekli İnşaat

Yürekli inşaat olarak 12 Yıldır Güveni inşaa ediyoruz. Multu ailelere, parlak gelecekler için durmadan değer üretiyoruz.

Yürekli İnşaat

Yürekli inşaat olarak 12 Yıldır Güveni inşaa ediyoruz. Multu ailelere, parlak gelecekler için durmadan değer üretiyoruz.

İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Yürekli İnşaat olarak çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını gözeterek; tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımıyla; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
olmak üzere ulusal ve uluslar arası faaliyet alanı ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları ve idari düzenlemeler, aynı zamanda ürünün gerçekleştiği mahaldeki yerel faaliyetlere uymayı, sürekli gelişme anlayışı içerisinde tespit ettiği hedefler çerçevesinde;