Hizmetlerimiz

Yürekli İnşaat, 2010 yılından beri sahip olduğu lüks inşaat ve yaşam alanlarına dair  aşkın bilgi birikimi ve deneyimle geliştirilen yep yeni projeler ile hizmete devam ediyor

''Nefes Alan Yaşam Alanları''

İnşaat ve Yapı Endüstrisi için Hangi Hizmetleri Sunuyoruz?

Mimarlık Hizmetleri

Mimarlık “insanoğlunun temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere mekansal yaşam alanlarının düzenlenmesi”, fiziksel çevre düzenleme sanatı ve bilimi olarak tanımlanır. Mimari; insanların ihtiyaç duydukları fiziksel mekânların yanında duygu, düşünce ve inançlarının temel biçimlerle olan; estetik, işlevsellik, teknolojik uygunluk ve ekonomik ön planda tutularak gerçeğe yansıtıldığı bir sanat olarak tanımlanır.

İnşaat Hizmetleri

İnşaat bina, altyapı, endüstriyel sanayi yapıları gibi insan ihtiyaçlarına karşılık gelen, üretime dayalı her çeşit yapıyı inşa etme verilen sözü  tecrübe ile müteselsil zaman içerisinde gerçekleştirebilme sürecidir. İnşaat tipik olarak bilinen bir müşteri için yerinde gerçekleşirken, imalattan imalata farklı olarak, belirlenmiş bir alıcı olmadan benzer ürünlerin seri üretimini gerektirir. İnşaat sistemleri; planlama, tasarım, finansal yönetim ile başlar; proje inşası için taahhüt edilen süre  (deadline) sonuna kadar devam eder.

Danışmanlık Hizmetleri

Yürekli inşaat bünyesinde yer alan alanında uzman; inşaat Mühendisi, mimar, jeoloji ve jeofizik mühendislerimiz müşterilerimiz için en iyi sonuçları çıkarmak üzere yönlendirilirler, Gaziantep başta olmak üzere 2021 yılından itibaren marmara bölgesinde konut ,fabrika villa otel, turizm yapıları endüstriyel yapılar yatırım maksatlı yapılar, toplu konut kooperatif vb. arazi seçimi ve alımı, proje tasarımı ve gerekli ruhsatlarının alımı ve bu işlemlerin müteselsil olarak gerçekleştirilmesi ile ilgili  danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.